กปภ.สาขากาญจนบุรี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนบุรี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

15 มกราคม 2564


กปภ.สาขากาญจนบุรี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

    ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 กปภ.สาขากาญจนบุรี นำโดย นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด มอบให้แก่สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติภาระกิจตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามจุดคัดกรองต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน