กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564

15 มกราคม 2564


กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564

กปภ.สาขาระนอง โดยนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาระนอง

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน และบริเวณโดยรอบ รวมทั้งบริเวณโรงกรองน้ำหาดส้มแป้น เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันกับบุคลากรในองค์กร ตามหลักกิจกรรม 5 ส "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" อีกทั้งยังเป็นไปตามมาตรการป้องกัน ลดการติดเชื้อและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน