กปภ.ข.7 และกปภ.สาขาสกลนคร จัดพิธีลงนามรับมอบระบบประปาค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.7 และกปภ.สาขาสกลนคร จัดพิธีลงนามรับมอบระบบประปาค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร

15 มกราคม 2564


กปภ.ข.7 และกปภ.สาขาสกลนคร จัดพิธีลงนามรับมอบระบบประปาค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (กปภ.ข.7) และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 29 จัดพิธีลงนามส่งมอบ - รับมอบระบบประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ณ มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร พลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 กล่าวว่า กองทัพบกได้มีนโยบายที่จะส่งมอบกิจการประปาภายในของกองทัพ ซึ่งเดิมนั้นหน่วยขึ้นตรงแต่ละหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง โดยการโอนไปให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำประปาของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ดังนั้น มณฑลทหารบกที่ 29 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร จึงได้ร่วมมือกันในการโอนกิจการประปาของมณฑลทหารบกที่ 29 ในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 29 และครอบครัวให้ได้ใช้ประปาที่สะอาด มีคุณภาพต่อไป ด้านนายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) กล่าวเพิ่มเติมว่า การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง มหาดไทย มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ให้บริการ และการประปาส่วนภูมิภาค รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากมณฑลทหารบกที่ 29 ในการส่งมอบกิจการประปาภายในค่ายกฤษณ์สีวะรา มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร โดยเราขอยืนยันว่า จะบริหารจัดการระบบประปาภายในพื้นที่ค่ายกฤษณ์สีวะราด้วยความใส่ใจ เพื่อนำส่งน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตลอดจนการบริการด้วยความเป็นเลิศตลอดไป

เลื่อนขึ้นข้างบน