กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดส่งมิสเตอร์ประปาให้บริการลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดส่งมิสเตอร์ประปาให้บริการลูกค้า

15 มกราคม 2564


กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดส่งมิสเตอร์ประปาให้บริการลูกค้า

กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายศศิกิจ เพ็งเอี่ยม ตำแหน่งนายช่างโยธา 6 มิสเตอร์ประปา ลงพื้นที่ตรวจสอบค่าน้ำสูง บ้านเลขที่ 41/1 ถ.เทศา 1 ซ.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พบว่า มาตรวัดน้ำหมุนปกติไม่มีท่อรั่วภายใน น่าจะเกิดจากการใช้น้ำจริง ได้แนะนำการใช้น้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำได้เข้าใจเรียบร้อยแล้ว
ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบน้ำรั่ว บริเวณมาตรวัดน้ำ ณ บ้านเลขที่ 38 ถ.ราชดำเนิน 1 ซ.10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พบว่าลูกยางข้องอ PB 20 มม. จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนลูกยางข้องอ PB 20 มม.ให้เสร็จเรียบร้อย
นอกจากนี้ได้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำรั่ว ณ บ้านเลขที่ 333/1 ม.11 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พบว่า ท่อ PB 20 มม.แตก จึงได้ดำเนินการซ่อมท่อ PB 20 มม.ให้เสร็จเรียบร้อย
ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำไม่หมุนตามที่แจ้งมา ณ บ้านเลขที่ 8/2 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พบว่า มาตรวัดน้ำชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้เสร็จเรียบร้อย
นอกจากนี้ตรวจสอบประตูน้ำชำรุดเปิดปิดไม่อยู่ ณ บ้านเลขที่ 59/1 ม.10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร พบว่า ประตูน้ำทองเหลืองชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำให้เสร็จเรียบร้อย
ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบน้ำหยดบริเวณมาตรวัดน้ำ บ้านเลขที่ 309/3 ม.10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร พบว่า เชควาล์วแองเกิลชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนเชควาล์วแองเกิลให้ใหม่เสร็จเรียบร้อย
และได้ตรวจสอบน้ำรั่วบริเวณมาตรวัดน้ำตามที่แจ้งมา ณ บ้านเลขที่ 139/3 ม.3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร พบว่า เชควาล์วแองเกิลชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนเชควาล์วแองเกิลให้ใหม่เสร็จเรียบร้อย
ท้ายสุดได้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำรั่วตามที่แจ้งมา ณ บ้านเลขที่ 73/2 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร พบว่าลูกยางหูมาตรชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนลูกยางหูมาตรให้เสร็จเรียบร้อย
โดยการให้บริการในครั้งนี้ไม่คิดค่าใช้จ่าย และได้รับคำชมจากผู้ใช้น้ำว่า " ให้บริการรวดเร็วทันใจ "

เลื่อนขึ้นข้างบน