กปภ.สาขาพิมาย ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมาย ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา

21 มกราคม 2564


กปภ.สาขาพิมาย ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา

      เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาด กำนัน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้กับประชาชนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอพิมายและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อใช้ห่มกันหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา

เลื่อนขึ้นข้างบน