การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

22 มกราคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

      วันนี้ (22 มกราคม 2564) นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ4) รักษาการแทนผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นประธานจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ณ ห้องเอนกประสงค์ กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยพูดคุยติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ เร่งรัดหนี้ค้างชำระ การแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม และการติดตามข้อร้องเรียน เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เลื่อนขึ้นข้างบน