กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

28 มกราคม 2564


กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 ได้มอบหมายให้งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์การลดค่าติดตั้ง 10% ให้กับผู้ใช้น้ำที่ชำระค่าติดตั้งระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2564 และประชาสัมพันธ์การลดค่าน้ำ 10 % ให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก ในใบแจ้งค่าน้ำรอบเดือน ก.พ. 64 - มี.ค. 64 เร่งรัดการติดตามหนี้คงค้าง เร่งรัดการจัดการข้อร้องเรียนให้ทันตามมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน (SLA) ขอความร่วมมือให้พนักงานปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

เลื่อนขึ้นข้างบน