การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมโครงการแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ จังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมโครงการแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ จังหวัดขอนแก่น

01 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมโครงการแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ จังหวัดขอนแก่น

          วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ผอ.กปภ.ข.6) และนายภาษิต พันลำ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ พร้อมหัวหน้างานในสังกัด เข้าร่วมประชุมโครงการแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุรทิน พิจารณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ เป็นประธานการประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ พร้อมนี้ นายสมศักดิ์ คุณเงิน และนายปรีดา บุญเพลิงสส.จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวของด้านน้ำ อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน จ.ขอนแก่น

เลื่อนขึ้นข้างบน