กปภ.ข.2 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.2 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564

04 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.ข.2 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) ประจำไตรมาสที่ 1/2564 โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารและผู้จัดการในสังกัด กปภ.ข.2 และ กปภ.ข.3 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยมีการติดตามผลความคืบหน้าในโครงการต่างๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหารือแนวทางดำเนินงานและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อตอบรับกับวิสัยทัศน์ของ กปภ. มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

เลื่อนขึ้นข้างบน