กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

05 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนางน้ำผึ้ง ปัตตวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) เพื่อปรับภูมิทัศน์สถานีผลิตจ่ายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน