รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564

18 กุมภาพันธ์ 2564


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564

          นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.6 ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง พร้อมด้วยนายชวการ เธียรไทย ผู้อำนวยการกองกิจการประปา 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 โดยมี นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองในสังกัด นักบริหาร 9 และผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 22 สาขา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภายในการประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณ ปี 2563-2564 รวมถึงงบภัยแล้งปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การสนับสนุนงานด้านระบบผลิตแก่ กปภ.สาขา และภาคีเครือข่าย อีกทั้ง การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน