กปภ.ข.4 ร่วมรับมอบนโยบายจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ผ่านระบบ VDO Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมรับมอบนโยบายจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ผ่านระบบ VDO Conference

18 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.ข.4 ร่วมรับมอบนโยบายจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ผ่านระบบ VDO Conference

วันนี้ (18 ก.พ. 2564) นายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) พร้อมนายธนกร ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิเขต 4 ผู้บริหารและผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารงานจาก นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ผ่านระบบ VDO Conference เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี กปภ. ณ ห้องประชุม กปภ.เขต 4 

เลื่อนขึ้นข้างบน