กบร.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กบร.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564


กบร.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองบริหารทั่วไป นำโดย นางสิริธร สุพล ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน พร้อมหารือการเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กปภ. ครบ 42 ปี โดยมีกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมพูดคุย แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  และช่วงท้ายการประชุมฯ จัดให้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 1/2564 ผลการคัดเลือกได้แก่ นางสาวสุภาวดี ฉิมพุทธ นักบริหารงานทั่วไป 4 ได้รับคัดเลือกเป็นดาวเด่นประจำไตรมาส 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6

เลื่อนขึ้นข้างบน