กปภ.เขต 4 ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา "ร่วมขับเคลื่อน กปภ. บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 4 ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา "ร่วมขับเคลื่อน กปภ. บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน"

18 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.เขต 4 ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา "ร่วมขับเคลื่อน กปภ. บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน"

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) พร้อมด้วย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4 นำคณะผู้บริหารและผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญาขับเคลื่อน กปภ. เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ใหม่ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา" ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและค่านิยม มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน พร้อมกับ กปภ. สำนักงานใหญ่ และ กปภ.สาขาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

เลื่อนขึ้นข้างบน