พนักงาน กปภ.ข.2 ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบสถาปนา กปภ. 42 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

พนักงาน กปภ.ข.2 ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบสถาปนา กปภ. 42 ปี

23 กุมภาพันธ์ 2564


พนักงาน กปภ.ข.2 ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบสถาปนา กปภ. 42 ปี

นางสาวลัดดา  คุณเลิศกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ซึ่งจัดขึ้นโดย โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลสระบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี ทั้งนี้ เนื่องในวันครบรอบสถาปนา กปภ. 42 ปี 

เลื่อนขึ้นข้างบน