ประชุมเพื่อหารือในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง การขยายเขตถนนบริเวณ ถนนสุราษฎร์ - นครศรี ตอน บางกุ้ง -เขาหัวช้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประชุมเพื่อหารือในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง การขยายเขตถนนบริเวณ ถนนสุราษฎร์ - นครศรี ตอน บางกุ้ง -เขาหัวช้าง

23 กุมภาพันธ์ 2564


ประชุมเพื่อหารือในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง การขยายเขตถนนบริเวณ ถนนสุราษฎร์ - นครศรี ตอน บางกุ้ง -เขาหัวช้าง

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างานบริการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมร่วมกับแขวงทางหวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) เพื่อหารือในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง การขยายเขตถนนบริเวณ ถนนสุราษฎร์ - นครศรี ตอน บางกุ้ง -เขาหัวช้าง โดยการประชุมได้หารือเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายเขตถนนซึ่งจะมีผลกระทบกับ แนวท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนั้นเมื่อเริ่มโครงการแล้วอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับแนวท่อของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ และสาขาสุราษฎร์ธานีชั้นพิเศษ ดังนั่นจึงหารือเพื่อร่วมปฎิบัตงานร่วมกันในการดำเนินงานโครงการต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน