กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่งมิสเตอร์ประปาให้บริการประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่งมิสเตอร์ประปาให้บริการประชาชน

23 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่งมิสเตอร์ประปาให้บริการประชาชน

กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดย นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายศศิกิจ เพ็งเอี่ยม นายช่างโยธา 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบประตูน้ำทองเหลืองปิดไม่อยู่ พบว่า ประตูน้ำทองเหลืองชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำทองเหลืองให้เสร็จเรียบร้อย ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบน้ำหยดบริเวณมาตรวัดน้ำ พบว่า เชควาล์วแองเกิลชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนเชควาล์วแองเกิลให้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งผู้ใช้น้ำประทับใจการให้บริการในครั้งนี้อย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน