กปภ.ข.6 จัดประชุมวิธีลงข้อมูลใบสมัคร GECC ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 จัดประชุมวิธีลงข้อมูลใบสมัคร GECC ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.ข.6 จัดประชุมวิธีลงข้อมูลใบสมัคร GECC ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยงานลูกค้าสัมพันธ์ นำโดย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมการลงข้อมูลใบสมัคร GECC ในระบบออนไลน์ เพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564 โดยมี กปภ.สาขาในสังกัด 11 สาขา ที่ต้องยื่นขอต่ออายุการรับรอง และขอยื่นใบสมัครใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการบริการเพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศ ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6

เลื่อนขึ้นข้างบน