กปภ.ข.10 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 2

24 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.ข.10 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 จำนวน 10 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 (ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ (ตัดหญ้า กวาดใบไม้ เก็บขยะ) ฉีดสารชำระสิ่งปนเปื้อนป้องกันโควิด 19 ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 2 ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน