กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่งมิสเตอร์ประปาให้บริการประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่งมิสเตอร์ประปาให้บริการประชาชน

25 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่งมิสเตอร์ประปาให้บริการประชาชน

กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดย นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายศศิกิจ เพ็งเอี่ยม นายช่างโยธา 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบประตูน้ำทองเหลืองปิดไม่อยู่ พบว่า ประตูน้ำทองเหลืองชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำทองเหลืองให้เสร็จเรียบร้อย
ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำสลับกัน 3 เครื่อง พบว่า มาตรวัดน้ำสลับกัน 3 เครื่อง เนื่องจากมาตรวัดน้ำอยู่ที่เดียวกัน จึงได้ทำการสลับมาตรวัดน้ำให้ตรงกับท่อภายในผู้ใช้น้ำให้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งผู้ใช้น้ำประทับใจการให้บริการในครั้งนี้อย่างมาก

 
เลื่อนขึ้นข้างบน