กปภ.เขต 10 บวงสรวงพระแม่ธรณีและทำบุญถวายเพลพระสงฆ์วันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบ 42 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต 10 บวงสรวงพระแม่ธรณีและทำบุญถวายเพลพระสงฆ์วันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบ 42 ปี

25 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.เขต 10 บวงสรวงพระแม่ธรณีและทำบุญถวายเพลพระสงฆ์วันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบ 42 ปี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องสักการะแก่พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล  โดยมีนายวิธร มาเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลพระแม่ธรณีประจำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  

จากนั้นเป็นพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และรับภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานในวาระครบรอบ 42  ปีแห่งการสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค อีกทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.ในอดีตที่ล่วงลับ นับเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานให้พร้อมใจกันมุ่งมั่นปฏิบัติงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน  ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน