กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาบ้านสันตับเต่า ม.17 และบ้านดอยก้อม ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาบ้านสันตับเต่า ม.17 และบ้านดอยก้อม ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

04 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาบ้านสันตับเต่า ม.17 และบ้านดอยก้อม ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. - 18.00 น. นำทีมโดยนายคมสัน สัมมา ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง , นายอดุลย์ สมอุทัย หัวหน้างานอำนวยการ ,ว่าที่ร้อยตรีชโลทร ชมภูพงษ์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งน้ำประปา หมู่บ้านสันตับเต่า หมู่ 17 และบ้านดอยก้อม หมู่ 6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เริ่มระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 ผ่อนชำระนาน 12 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง โทร.053-980292 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน