งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ณ กปภ.สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ณ กปภ.สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

17 มีนาคม 2564


งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ณ กปภ.สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นายกัมปนาท สารศาสตร์บัญชา หัวหน้างานน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ กปภ.สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เข้าประชุมร่วมให้คำปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมี นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน