กปภ.ข.4 จัดโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 1/2564 ณ กปภ.สาขาชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 จัดโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 1/2564 ณ กปภ.สาขาชุมพร

15 มีนาคม 2564


กปภ.ข.4 จัดโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 1/2564 ณ กปภ.สาขาชุมพร

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ณ กปภ.สาขาชุมพร โดยมีกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 และกลุ่มภาคีเครือข่าย ได้แก่ กปภ.สาขาชุมพร, สาขาท่าแซะ, สาขาหลังสวน, สาขาระนอง, สาขากาญจนดิษฐ์, และสาขาไชยา เข้าร่วมโครงการฯ

ต่อมาในเวลา 21.00 น. กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 พร้อมผู้จัดการและพนักงานในสังกัดของ กปภ.สาขาภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ดำเนินการทำ Step Test ออกเดินสำรวจหาท่อแตกรั่ว ตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสียตามแผนระยะยาวของ กปภ. ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเป้าลดปัญหาน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน