กปภ.ข.10 จัดสัมมนา “ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PROPIPE) และถังเก็บน้ำ (PROTANK)” แก่พนักงานในสังกัดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก มจพ. และ เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 จัดสัมมนา “ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PROPIPE) และถังเก็บน้ำ (PROTANK)” แก่พนักงานในสังกัดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก มจพ. และ เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป

23 มีนาคม 2564


กปภ.ข.10 จัดสัมมนา “ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PROPIPE) และถังเก็บน้ำ (PROTANK)” แก่พนักงานในสังกัดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก มจพ. และ เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป

        เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา "ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก(PROPIPE) และถังเก็บน้ำ(PROTANK)" โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10ประกอบด้วย กองแผนและวิชาการ กองระบบจำหน่าย และกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

        สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอส.อาร์ พีอี กรุ๊ปจำกัด โดยคุณกมล ไชยิ่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย อาจารย์นคร แสงอ่อน สัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก(PROPIPE) และถังเก็บน้ำ (PROTANK)  และหัวข้อ "ธนาคารเก็บน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (SGB)"โดยวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม คุณชาตรี ศรีวิชาฐาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10ให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของ กปภ. ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน