กรค.6 จัดประชุมสัมมนาโครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักรงานผลิต ครั้งที่ 1/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กรค.6 จัดประชุมสัมมนาโครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักรงานผลิต ครั้งที่ 1/2564

25 มีนาคม 2564


กรค.6 จัดประชุมสัมมนาโครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักรงานผลิต ครั้งที่ 1/2564

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมกับกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดประชุมสัมมนาโครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักรงานผลิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เพื่อซักซ้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) การตรวจติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดของการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด และโครงการบำรุงรักษากันเสียของเครื่องจักกล (Preventive Maintenance) นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถนะพนักงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของระบบ OIS และระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยมีหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดทั้ง 22 สาขา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เข้าร่วมพบปะพนักงาน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ร่วมซักถามข้อสงสัยด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน