กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง แจกน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ วัดสิริมงคลวนาราม ม.9 บ้านห้วยกองเลาะ ป่าพลู (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง แจกน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ วัดสิริมงคลวนาราม ม.9 บ้านห้วยกองเลาะ ป่าพลู

25 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง แจกน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ วัดสิริมงคลวนาราม ม.9 บ้านห้วยกองเลาะ ป่าพลู

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นำโดย นายคมสัน สัมมา ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ,นายอดุลย์ สมอุทัย หัวหน้างานอำนวยการ ,ว่าที่ร้อยตรีชโลทร ชมภูพงษ์ หัวหน้างานผลิต และนายกฤตภาส สิริมูลเครือ เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ.ในการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 ณ วัดสิริมลคลวนาราม หมู่ 9 บ้านห้วยกองเลาะ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน