กรค.6 จัดประชุมทบทวนการบริหารงาน ISO 17025 : 2017 ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กรค.6 จัดประชุมทบทวนการบริหารงาน ISO 17025 : 2017 ประจำปี 2564

29 มีนาคม 2564


กรค.6 จัดประชุมทบทวนการบริหารงาน ISO 17025 : 2017 ประจำปี 2564

          กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3 และพนักงานในสังกัด ประขุมทบทวนการบริหารงาน ISO 17025 : 2017 ประจำปี 2564 โดยมี นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 การประชุมในครั้งนี้ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3 ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในส่วนงานต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน