กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

08 มีนาคม 2564


กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายมานิต อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4 ไตรมาสที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของแต่ละสายงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคี อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคี อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน