กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2564

30 มีนาคม 2564


กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2564

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

          ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้ และดำเนินการโครงการด้านการจัดการความรู้ของ กปภ. เรื่องควบคุมภายในด้านการเงินตอนที่ 1 และจัดพิธีแสดงเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา "ร่วมขับเคลื่อน กปภ.บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน" ประจำปี 2564  ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน