กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day"และ5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

31 มีนาคม 2564


กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day"และ5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างานและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ณ. สำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน