“สงกรานต์วิถีใหม่” มท.3 ส่งความมั่นใจ กปภ. พร้อมดูแลประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

“สงกรานต์วิถีใหม่” มท.3 ส่งความมั่นใจ กปภ. พร้อมดูแลประชาชน

01 เมษายน 2564


“สงกรานต์วิถีใหม่” มท.3 ส่งความมั่นใจ กปภ. พร้อมดูแลประชาชน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ พร้อมดูแลและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มวันหยุดราชการ - วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประประชาชน 
         
          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กปภ. ขานรับ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" แบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตามมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของ ศบค. "ริน รด พรม ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ" อาทิ การจัดพิธีสรงน้ำพระ การจัดพิธีรดน้ำดำหัว และการเดินทางข้ามจังหวัดไปท่องเที่ยว ดังนั้น กปภ. จึงได้กำชับทั้ง 234 สาขา เตรียมพร้อมดูแลและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดยาว ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด เฝ้าระวังสภาวการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอยู่เวรยาม กวดขันการเข้าออกบริเวณโรงผลิตน้ำประปา พร้อมตรวจตราและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้น้ำตรวจสอบระบบประปาว่าไม่มีการรั่วซึมจากอุปกรณ์ใช้น้ำภายในบ้าน และเพื่อความมั่นใจก่อนออกเดินทางควรปิดวาล์วน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยสิ้นเปลือง รวมถึงป้องกันค่าน้ำประปาที่สูงขึ้นเกินกว่าปกติ 
         
          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.
กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เห็นชอบให้เดือนเมษายน 2564 มีวันหยุดช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เพิ่ม โดยให้วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ กปภ. ทั้ง 234 สาขา พร้อมให้บริการน้ำประปาในช่วงวันหยุดยาวนี้อย่างเต็มที่และทั่วถึง แม้สำนักงานการประปาสาขาจะหยุดทำการ แต่ในส่วนของการควบคุมการผลิตน้ำและการจ่ายน้ำยังคงปฏิบัติงานตามปกติ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ หรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา แจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน PWA1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน