กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

31 มีนาคม 2564


กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

วันที่ 31 มีนาคม 2563กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วยหัวหน้า และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 ไตรมาส 2/2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ในการนี้ ผอ.กรจ. ให้พนักงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถาณการณ์ภัยแล้ง โดยการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า และติดตามการจัดการข้อมูลของมาตรวัดน้ำ พร้อมเร่งรัดการดำเนินโครงการปรับปรุงแนวท่อ ปี 63-64 ให้แล้วเสร็จตามกำหนด และได้กำชับให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามกฎระเบียบของ กปภ. ทั้งนี้ ได้ให้พนักงานรับชมวีดีโอ "วัฒนธรรมความเสี่ยง"  เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติจากผู้ว่าการ กปภ. ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน