กปภ.ข.4 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2564

02 เมษายน 2564


กปภ.ข.4 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2564

วันนี้ (2 เมษายน 2564) ภายใต้การบริหารงานโดยนายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มอบหมายให้หัวหน้างานพร้อมด้วยพนักงาน กองบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

สำหรับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรัฐบาลได้ประกาศให้เป็น วันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกของชาติ และร่วมสืบทอด อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความรัก ความหวงแหน และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่สืบไป

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน