การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำทีมภาคีเครือข่าย “ร้อย-สินธุ์” ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำทีมภาคีเครือข่าย “ร้อย-สินธุ์” ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย

03 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำทีมภาคีเครือข่าย “ร้อย-สินธุ์” ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำทีมภาคีเครือข่าย "ร้อย-สินธุ์" ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย

 

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในสังกัด กปภ..6 และกลุ่มภาคี "ร้อย - สินธุ์" ประกอบด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ .ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 6 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาสมเด็จ, สาขากุฉินารายณ์ และสาขากาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว เพื่อวางแผนซ่อมตามลำดับ มุ่งเป้าลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณพื้นที่แม่ข่าย .เมือง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อเวลา 20.30 – 23.30 . ของวันที่ 1 เมษายน2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน