กปภ.สาขาราชบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาราชบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

08 เมษายน 2564


กปภ.สาขาราชบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายณัฐพนธ์  ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี มอบหมายให้นางปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์  หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 500 ขวด สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของจังหวัดราชบุรี โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบเพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตามศูนย์ฯ แต่ละจุดของจังหวัดราชบุรี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน