กปภ.สาขาระนอง ดำเนินโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ปีที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระนอง ดำเนินโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ปีที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38

08 เมษายน 2564


กปภ.สาขาระนอง ดำเนินโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ปีที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำโดย นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ปีที่ 1 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ กปภ.สาขาระนอง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่งานผลิตและงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาของโรงเรียนและให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงเพื่อให้สามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน