การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนเมษายน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนเมษายน

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนเมษายน

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน2564) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการ กปภ.สาขาขอนแก่น () พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาขอนแก่น () โดย นายสุเมธ ด้ถ่ายทอดนโยบายด้านการจัดการความรู้และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้บนระบบฐานองค์ความรู้องค์กร โดยแนะนำพนักงานใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ (PWA.KM-IM)

ที่ี่ https://km-im.pwa.co.th รวมถึงโครงการ/กิจกรรมการนำระบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA : Plan/Do/Check/Act) มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

อีกทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานของกปภ.สาขาฯ ด้านต่างๆ พร้อมร่วมพูดคุย ซักถาม ตอบข้อสงสัยด้านการปฏิบัติงาน และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพนักงานในสังกัด พร้อมได้เน้นย้ำในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกเมื่อ ในส่วนของรระบบผลิตจ่ายน้ำหากเกิดกรณีกรณีฉุกเฉิน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที และพนักงานที่เข้าเวรต้องปฏิบัติเป็นไปตามแผนและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ติดตามเรื่องความพร้อมในการนำเสนอการต่ออายุ GECC ศูนย์ราชการสะดวก และนายพิศิษฐ์ ศรีดี นักประชาสัมพันธ์ งานลูกค้าสัมพันธ์ ได้นำเสนอและซักซ้อมการใช้ระบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งได้รับการจัดสรรเครื่องประเมินจากทางกปภ.เขต6 ที่ผ่านมา

หลังจากนั้นนายสุเมธ และพนักงานในสังกัดได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระแม่ธรณีบีบมวยผมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ด้วย

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการารประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน