กปภ.ข.6 ร่วมสมทบทุน พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม และบริจาคอุปกรณ์สิ่งของเพื่อสู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 70,000 บาท ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 ร่วมสมทบทุน พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม และบริจาคอุปกรณ์สิ่งของเพื่อสู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 70,000 บาท ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

19 เมษายน 2564


กปภ.ข.6 ร่วมสมทบทุน พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม และบริจาคอุปกรณ์สิ่งของเพื่อสู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 70,000 บาท ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมสมทบทุนเพื่อสู้ภัยโควิด-19 มูลค่า 20,000 บาท พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด และบริจาคอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นต่างๆ รวมมูลค่า 50,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน