กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

20 เมษายน 2564


กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายธำรง คุ้มเพชร  ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัด

ลงพื้นที่ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564  เพื่อเป็นการลดหนี้ค้างชำระ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้ใช้น้ำมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กปภ.สาขาขนอม ได้มีมาตรการป้องกันในการลงพื้นที่ให้บริการด้วยการให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0 7552 8201

โทรสาร : 0 7552 8710

Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

Line id : pwa5551031

PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน