กปภ.สาขาด่านช้างดำเนินการกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 7/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาด่านช้างดำเนินการกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 7/2564

21 เมษายน 2564


กปภ.สาขาด่านช้างดำเนินการกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 7/2564

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง นำโดยนายอุเทน จันทิน ผู้จัดการประปา หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 7/2564 ในว้นที่ 21 เมษายน 2564 โดยดำเนินการประชุม และรับรองการประชุมในครั้งที่ผ่านมและติดตามผลการปฎิบัติงานในแต่ละสายงาน รวมทั้งร่วมรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงาน ในวันที่ 21 เมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน