กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

22 เมษายน 2564


กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

      วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายสมเกียรติ นงนุช ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน  200 ขวด ให้แก่ สำนักงาน กกท.จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปสนับสนุนสำหรับการจัดกิจกรรม "วิ่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน