มท.3 ผนึกกำลัง กปภ. มอบน้ำใจ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ รพ.สนาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 ผนึกกำลัง กปภ. มอบน้ำใจ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ รพ.สนาม

23 เมษายน 2564


มท.3 ผนึกกำลัง กปภ. มอบน้ำใจ  สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ รพ.สนาม

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ห่วงใยประชาชนทั่วประเทศ  สั่งการ กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่โรงพยาบาลสนามอย่างเต็มที่ มอบน้ำใจและส่งกำลังใจถึงผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น กาญจนบุรี และกำแพงเพชร ย้ำ ! โรงพยาบาลสนามต้องมีน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน แนวโน้มของผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยและจำกัดให้ผู้ติดเชื้ออยู่ในการควบคุมไม่แพร่เชื้อสู่ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนความพร้อมของการดำเนินงานภายในโรงพยาบาลสนาม และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ กปภ. ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ แล้วเป็นจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี  โรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ (ภายในศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา) โรงพยาบาลสำรองจังหวัดเชียงใหม่ (ภายในอาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้) โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ขอส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมเสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ กปภ. ยินดีช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และหากหน่วยงานในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน