กปภ.ข.4 ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.สนาม มรภ.สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.สนาม มรภ.สุราษฎร์ธานี

27 เมษายน 2564


กปภ.ข.4 ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.สนาม มรภ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ (27 เม.ย. 2564) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมผู้อำนวยการกองและพนักงานในสังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 4,000 ขวด เตียงผู้ป่วย จำนวน 20 ชุด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย, ชุดคลุมปฏิบัติการ (Cover all), ถุงมือยางอเนกประสงค์ ฯลฯ รวมมูลค่า 300,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์มนู� ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรับมอบ โดยคาดหวังว่าการร่วมสนับสนุนครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรทางแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ป่วยได้บริโภคน้ำสะอาดตลอดการรักษา ทั้งนี้ กปภ.ข. 4 ยินดีช่วยเหลือและให้การสนับสนุนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค พร้อมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกส่วนในการเผชิญสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด นำเตียงกระดาษและชุดอุปกรณ์สำหรับเตียงผู้ป่วย จากโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขนส่งไปที่ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน