การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning day วันที่ 28 เมษายน 2564 หน่วยบริการเกษตรวิสัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning day วันที่ 28 เมษายน 2564 หน่วยบริการเกษตรวิสัย

28 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning day  วันที่ 28 เมษายน  2564 หน่วยบริการเกษตรวิสัย

วันที่ 28  เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ นำโดย นางเกศสุดา  ยั่งยืน ผจก. นายอรุณ เพิ่มทรัพย์ หัวหน้างานผลิต พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning day ณ โรงกรองหน่วยบริการอำเภอเกษตรวิสัย เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบและสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน