ธารน้ำใจจาก กปภ.สาขากำแพงเพชร สู่บุคลากรทางการแพทย์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ธารน้ำใจจาก กปภ.สาขากำแพงเพชร สู่บุคลากรทางการแพทย์

30 เมษายน 2564


ธารน้ำใจจาก กปภ.สาขากำแพงเพชร สู่บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อเวลา 11.30 น. กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันนำอาหาร ข้าวกล่อง สิ่งของจำเป็น และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) จังหวัดกำแพงเพชร ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายวิราช เกษอุดมทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ หัวหน้างานกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้รับมอบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน