ลูกค้า กปภ. เฮรับส่วนลดค่าน้ำประปา 10% (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ลูกค้า กปภ. เฮรับส่วนลดค่าน้ำประปา 10%

07 พฤษภาคม 2564


ลูกค้า กปภ. เฮรับส่วนลดค่าน้ำประปา 10%

               กปภ. ลดค่าน้ำประปา 10% บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ช่วยเหลือลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19 ครอบคลุมกว่า 4.59 ล้านรายทั่วประเทศ ลดค่าครองชีพ 293 ล้านบาท
 
            นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ที่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมาก ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) จึงได้ลดค่าน้ำประปา 10% ตามคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับยอดการใช้น้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่ออกในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมาตรการดังกล่าวนี้จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ. ถึง 4.59 ล้านราย ครอบคลุมสัดส่วน 95% ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด ลดค่าครองชีพได้กว่า 293 ล้านบาท
 
              นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่ออำนวยความสะดวก ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแต่อย่างใด โดยสามารถสังเกตส่วนลดค่าน้ำประปาได้จากใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะปรากฎข้อความ "ส่วนลดค่าน้ำ 10% ตามนโยบายของรัฐบาล" ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ของ กปภ. ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และทำธุรกรรมได้หลากหลาย ทั้งตรวจสอบและชำระค่าน้ำประปา ขอติดตั้งประปาใหม่ แจ้งชำระเงินค่าติดตั้งมาตร แจ้งชำระเงินค่าประสานมาตร บรรจบมาตรและตรวจสอบมาตร ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ แจ้งท่อแตกรั่วและแจ้งปัญหาการใช้บริการ เป็นต้น ผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ (1) เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th (2) แอปพลิเคชัน PWA1662 และ (3) Line Official Account @PWAThailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน