การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2564

11 พฤษภาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2564

นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ วัดเพราม ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ กปภ.สาขาสีคิ้ว ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งนอกสถานที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาแก่ประชาชนในพื้นที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน