กปภ. ส่งความห่วงใย มอบน้ำดื่มบรรจุขวด แก่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ส่งความห่วงใย มอบน้ำดื่มบรรจุขวด แก่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

08 มิถุนายน 2564


กปภ. ส่งความห่วงใย มอบน้ำดื่มบรรจุขวด แก่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่จุดบริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกบริการประชาชน
 
          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน มีแนวโน้มของผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ในการนี้รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชากรทุกคนที่อาศัยในประเทศไทย (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ) ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยตั้งเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร ภายในปี 2564 ทั้งนี้ กปภ. มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นการสนับสนุนความพร้อมของการดำเนินงานภายในจุดบริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ โดยส่งมอบความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ บุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนัก ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ หากเจ็บป่วย มีไข้ ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1 - 2 สัปดาห์ ดื่มน้ำเปล่าเยอะ ๆ งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารให้เรียบร้อย สิ่งสำคัญคือ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 D-M-H-T-T "อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ"

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังลูกค้า บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมเสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ กปภ. พร้อมบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง และหากหน่วยงานในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน