การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.สนับสนุนการให้บริการเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวัสโควิด-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.สนับสนุนการให้บริการเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวัสโควิด-19

10 มิถุนายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร  นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.สนับสนุนการให้บริการเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวัสโควิด-19

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นำโดยนายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนการให้บริการเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวัสโควิด-19 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน